Χρήστος Τουμανίδης | Поэтическая Тетрадь

In ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Ποίηση by mandragoras