Λογοτεχνικός Διαγωνισμός των εκδόσεων Ωκεανός #Μένουμε σπίτι

In Διαγωνισμός by mandragoras

 

 

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό


Ο Λογοτεχνικός Διαγωνισμός συγγραφής μικρο-διηγήματος/ μικρο-αφήγησης με τίτλο #Μένουμε σπίτι που διοργανώνουν οι εκδόσεις Ωκεανός θα διεξαχθεί μέσω του διαδικτύου την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2020. Όποια συμμετοχή αποσταλεί μετά τις 31 Μαΐου θα θεωρείται από τους διοργανωτές εκπρόθεσμη και άκυρη. Η αποστολή των διηγημάτων θα γίνεται μέσω email στο: info@oceanosbooks.gr. Κανένας άλλος τρόπος αποστολής της συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτός.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει το μικρο-διήγημα /μικρο-αφήγηση μαζί με τον τίτλο του να έχουν μέγιστη έκταση 280 λέξεων και να σχετίζονται με το θέμα του διαγωνισμού “#Μένουμε σπίτι”.

Η συγγραφή αφορά μια σύντομη ιστορία που ο χρόνος της αφήγησης της, οι περιγραφές και οι διάλογοι αφορούν τις μέρες του Απριλίου – Μαΐου του 2020. Ο τόπος της αφήγησης είναι το σπίτι μας. Υποχρεωτικά στο κείμενο -όχι στον τίτλο- να υπάρχει η φράση “Μένουμε σπίτι”.

Στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό “#Μένουμε σπίτι” μπορούν ελεύθερα να συμμετάσχουν όλοι με την προϋπόθεση τα διηγήματα τους να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο φορά στο διαγωνισμό και με ένα και μόνο κείμενο. Η συμμετοχή πρέπει να είναι ατομική, δηλαδή έργο ενός συγγραφέα και όχι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Κάθε συμμετοχή πρέπει να αφορά ένα μη δημοσιευμένο έργο του ίδιου του διαγωνιζόμενου, ο οποίος φέρει την ευθύνη της υπογραφής του, αλλά και κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την πατρότητα και την πρωτοτυπία του κειμένου. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό με λογοτεχνικό ψευδώνυμο.

Από το σύνολο των μικρο-διηγημάτων/ μικρο-αφηγήσεων που θα σταλούν στον Διαγωνισμό και θα πληρούν τους όρους συμμετοχής, η Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρός της, Τάσος Αγγελίδης Γκέντζος, θα επιλέξουν, κατά την απόλυτη κρίση τους, τα καλύτερα διηγήματα/αφηγήσεις, τα οποία θα εκδοθούν σε βιβλίο από τις εκδόσεις Ωκεανός σε χρόνο που θα επιλέξει ο Εκδοτικός Οίκος. Η τελική απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά το τέλος του Διαγωνισμού, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, είναι οριστική και αμετάκλητη.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι:
Τάσος Αγγελίδης Γκέντζος, συγγραφέας – καθηγητής Αμερικανικού Κολεγίου “Ανατόλια”
Ελένη Κεκροπούλου, εκδότρια των εκδόσεων Ωκεανός & των εκδόσεων Ενάλιος, συγγραφέας
Γιάννης Σπανδωνής, δημοσιογράφος, συγγραφέας
Ρούλα Κοντέα, συγγραφέας
Εύη Ζωγράφου, υπεύθυνη νέων εκδόσεων στις εκδόσεις Ωκεανός

Με την αποστολή του μικρο-διηγήματος/μικρο-αφήγησης κάθε διαγωνιζόμενος/η αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί στην κρίση της Κριτικής Επιτροπής για αξιολόγηση. Εκχωρεί στον εκδοτικό οίκο Ωκεανό, στην περίπτωση που διακριθεί στον Διαγωνισμό, το δικαίωμα για δημοσίευση και εμπορική εκμετάλλευση του διηγήματος/αφηγήματός του, καθώς και της επιμέλειας του κειμένου του από επιμελητές του εκδοτικού οίκου. Σημειώνεται πως μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις των βιβλίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους ανεξαιρέτως τους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται αυτόματα από το Διαγωνισμό, χωρίς ειδοποίηση του/της διαγωνιζόμενου/ης. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν την ημερομηνία ή να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.