Κώστας Πάτσης | 32+μία φορές έρωτα

In ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Ποίηση by mandragoras