Βραβεία Ποίησης 2011

In Εκδηλώσεις by mandragoras

clip_image003

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ

http://www.poetrysymposium.gr

Βραβεία Ποίησης 2011

Το Συμπόσιο Ποίησης, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη παρουσία του στα ελληνικά γράμματα από το 1981, συνεχίζει και φέτος τη θέσπιση του ετήσιου βραβείου (1ο, 2ο και 3ο) καλύτερου βιβλίου νέου ποιητή.

Τα βραβεία θα αφορούν σε βιβλία που εκδίδονται στη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου από τη διεξαγωγή του Συμποσίου ημερολογιακού έτους, από ποιητές που δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος κατά την έκδοση του βιβλίου τους.

Εφέτος, τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ποιητές που γεννήθηκαν μετά την 31.12.1971 και εξέδωσαν ποιητική συλλογή μέσα στο 2011.

Διαδικασία

Επειδή είναι πιθανόν είτε να διαλάθει της προσοχής της κάποια εκδοτική προσπάθεια, είτε το βιβλίο να μην περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του ποιητή, παρακαλούνται οι εκδότες και οι νέοι δημιουργοί που πληρούν τα κριτήρια να αποστείλουν δύο (2) αντίτυπα του βιβλίου τους έως την 30ή Απριλίου 2012 στην ταχυδρομική διεύθυνση του Συμποσίου Ποίησης: Συμπόσιο Ποίησης, Τ.Θ. 1142, 26110 Πάτρα, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό τους στο οποίο θα περιλαμβάνονται ημερομηνία γέννησης και στοιχεία επικοινωνίας.

Οι δέκα καλύτερες συλλογές, κατά ανώτατο όριο, σύμφωνα με την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής, θα αποτελέσουν τον τελικό προς βράβευση κατάλογο και θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του Συμποσίου μετά το α/15νθήμερο Μαΐου του 2012. Ποιήματα από τις επιλεγείσες συλλογές θα διαβάζονται κατά τη διάρκεια των εργασιών του 32ου Συμποσίου Ποίησης που θα διεξαχθεί από 28 Ιουνίου έως 1η Ιουλίου 2012 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η τελική επιλογή των τριών (3) πρώτων συλλογών θα γίνει με ψηφοφορία μεταξύ των συνέδρων του Συμπoσίου Ποίησης, και της Οργανωτικής Επιτροπής. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση των ποιητικών αναγνώσεων, με το πέρας της πρωινής συνεδρίας του Σαββάτου της 30ης Ιουνίου 2012.

Η απονομή θα γίνει στην τελευταία Συνεδρίαση της Κυριακής 1/7/2012. Οι τρεις βραβευθέντες θα παρουσιαστούν από κριτικούς στο επόμενο Συμπόσιο Ποίησης, ενώ ποιήματά τους θα δημοσιευθούν στα Πρακτικά του και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συμποσίου, www.poetrysymposium.gr.