Συμπόσιο Ποίησης – Βραβεία Ποίησης 2010

In Εκδηλώσεις by mandragoras

symposio

Το Συμπόσιο Ποίησης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριάντα χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας του στα ελληνικά γράμματα και της συμπλήρωσης των τριάντα χρόνων του θεσμού, θεσπίζει ετήσια βραβεία (1ο, 2ο και 3ο) καλύτερου βιβλίου νέου ποιητή.

Τα βραβεία θα αφορούν σε βιβλία που εκδίδονται στη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου από τη διεξαγωγή του Συμποσίου ημερολογιακού έτους, από ποιητές που δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος κατά την έκδοση του βιβλίου τους.

Εφέτος, τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ποιητές που γεννήθηκαν μετά την 31.12.1970 και εξέδωσαν ποιητική συλλογή μέσα στο 2010.

Διαδικασία

Η Οργανωτική Επιτροπή θα ενημερώνεται για τις τρέχουσες ποιητικές εκδόσεις και προκειμένου να επιλέξει τους επικρατέστερους, κατά την κρίση της, υποψήφιους, θα λαμβάνει υπόψη της όλη, κατά το δυνατόν, την εκδοτική ποιητική παραγωγή του έτους. Όμως, επειδή είναι πιθανόν είτε να διαλάθει την προσοχή της κάποια εκδοτική προσπάθεια, είτε το βιβλίο να μην περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του ποιητή, οι νέοι δημιουργοί που πληρούν τα κριτήρια παρακαλούνται να αποστέλλουν δύο (2) αντίτυπα του βιβλίου τους έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους στην ταχυδρομική διεύθυνση του Συμποσίου Ποίησης: Συμπόσιο Ποίησης, Τ.Θ. 1142, 26110 Πάτρα, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό τους στο οποίο θα περιλαμβάνονται ημερομηνία γέννησης και στοιχεία επικοινωνίας.

Οι είκοσι καλύτερες συλλογές, κατά ανώτατο όριο, σύμφωνα με την κρίση της ΟΕ, θα αποτελούν τον τελικό προς βράβευση κατάλογο και θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Συμποσίου από τις 15 Μαΐου κάθε έτους. Ποιήματα από τις επιλεγείσες συλλογές θα διαβάζονται κατά τη διάρκεια των εργασιών του αντίστοιχου Συμποσίου Ποίησης.

Η τελική επιλογή των τριών (3) πρώτων συλλογών που θα βραβεύονται με 1ο, 2ο και 3ο βραβείο θα γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των συνέδρων του Συμπoσίου Ποίησης, και της Οργανωτικής Επιτροπής. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μετά την ολοκλήρωση των ποιητικών αναγνώσεων, με το πέρας της πρωινής συνεδρίας του Σαββάτου (λ.χ. στις 2/7/2011 στο επόμενο Συμπόσιο).

Η απονομή θα γίνεται με τη λήξη των εργασιών του Συμποσίου (λ.χ. το μεσημέρι της Κυριακής 3/7/2011 στο επόμενο Συμπόσιο). Οι τρεις βραβευθέντες θα παρουσιάζονται από κριτικούς στο επόμενο μετά τις βραβεύσεις Συμπόσιο Ποίησης, ενώ ποιήματά τους θα δημοσιεύονται στα Πρακτικά του και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συμποσίου, www.poetrysymposium.gr.

Το 31ο Συμπόσιο Ποίησης θα διεξαχθεί στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, 30/6-3/7/2011.