Τεύχος 10-11

In Αρχείο Τευχών, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ by mandragoras


Τεύχος 10-11

Απρίλιος 1996

Α φιέρωμα στον ποιητή Aριστοτέλη Nικολαΐδη • Φάκελος: «Σωφρονιστικό» σύστημα και προβλήματα από την εφαρμογή του στη χώρα μας. Tο πρόβλημα των φυλακών, η επανένταξη και μια σειρά άλλων ζητημάτων που ανακύπτουν  • Εικαστική ΣΤΑΘΗΣ (Σταυρόπουλος).

Share this Post