ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΚΗΝΗ * Μαριάννα Βλάχου-Καραμβάλη

In Λογοτεχνία, Ποίηση by mandragoras

 

 

Παρέμεινα σε επιφυλακή όλη τη νύχτα.
Ο άνεμος σήκωσε τα νερά της θάλασσας
ως τα μάτια του φεγγαριού.
Πέτρινα πρόσωπα∙
κρυμμένα μέσα στη σιωπή.
Η αλήθεια σε παρένθεση
ίσα-ίσα που χωρούσε
δυο σταγόνες απ’ το αίμα της.
Ανοχύρωτες ώρες∙ δίχως αύριο
επικρατούσαν αυτό το βράδυ
εντός των τειχών της Ομόνοιας.