Πρίσμα: το Μικρό Περιοδικό του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών

In Uncategorized by mandragoras

 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ίδρυση μηνιαίου ηλεκτρονικού σχολικού περιοδικού για τον Πολιτισμό και την Κοινωνία. Πρόκειται για το «Πρίσμα», το Μικρό Περιοδικό του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών, που αποτελεί χώρο έκφρασης και συμπράξεων σε ένα πλαίσιο προαγωγής της δημιουργικότητας, δημοκρατικής συναντίληψης και αειφορίας. Απευθύνεται σε όλη τη σχολική κοινότητα και στην κοινωνία πολιτών για διάχυση και συνδιαμόρφωση ενός ειρηνικού, συμπεριληπτικού, πιο δίκαιου κόσμου. Μπορείτε να ενημερώνεστε για δράσεις που απορρέουν από την εκπαιδευτική διαδικασία και για παραγωγές που εμπίπτουν στις θεματικές ενότητες του περιοδικού (Κριτική, Δημιουργική έκφραση, Σχολική Ζωή) και να στέλνετε σκέψεις και έργα σας, με τον τρόπο που υποδεικνύεται στην κατηγορία Επικοινωνία. Θα υποδεχτούμε με χαρά τη γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία σας στη σχολική προσπάθεια.

Παραλίδου Μαρία, Φιλόλογος ΠΕ02 1ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών, εκ μέρους της ομάδας του «Πρίσματος»

Ιστότοπος περιοδικού: https://schoolpress.sch.gr/prism/