Κώστας Πάτσης | Εγώ χωρίς άρθρο

In ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Ποίηση by mandragoras