Θανάσης Γ. Μίχος | ΠΕΜΠΤΗ

In Λογοτεχνία, Ποίηση by mandragoras

 

 

βράδυ  θαλαπωμένος      α σ τ α μ ά τ η τ α   μετράω τα
φώτα  τής  παραλιακής λεωφόρου          να προχωρούν
δώθε  κείθε  νανεβαίνουν   κατεβαίνουν                    τις
αλλεπάλληλες   γέφυρες     αποδώ     κι   αποκεί     στον
τσιμεντωμένο κηφισό ταυτοκίνητα άοσμα και μουγκά  
τώρα έρχονται και χάνονται      κι ο άστεγος εκείνος με
την    πολύχρωμη    ομπρέλα    της θαλάσσης  να μην το
τσιγάρο    του      σπιθίζει      μέσα       στο           σκοτάδι
και         ε κ ε ί
εκεί πέρα                            στανατολικά στα ποδάρια του
ΤρελοΓέροντα     το φως  αυτό             τ ε ρ ά σ τ ι ο     να
δυναμώνει εξοντωτικά και τα δάκρυά μου να εξατμίζει
βο                  βοηθ
                                             βοήθειααααααααααααααα