Η Phoenix Athens παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας S h a d o w s

In ΤΕΧΝΕΣ, Φωτογραφία by mandragorasΗ Phoenix Athens παρουσιάζει την έκθεση Shadows των Αθανασία Παναγέα και Νόρα Αντουάν.
Η έκθεση Shadows είναι μια αναδρομική φωτογραφική συνεργασία που ξεκίνησε στο Βελιγράδι το 2008 και ως το 2017 βρισκόταν σε διαρκή ανάπτυξη .
Το Shadows θεωρείται ένα νομαδικό ταξίδι, μια έρευνα που προέκυψε στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη . Οι κοινές εμπειρίες των καλλιτεχνών διαμορφώνουν τις εικόνες και τα κείμενα του βιβλίου .
Οι φωτογραφίες απεικονίζουν την αλλαγή της ανθρώπινης ταυτότητας όσο και της χωρικής ταυτότητας γύρω από τις Βαλκανικές χώρες τα τελευταία 10 χρόνια. Η έκθεση στοχεύει στην αφήγηση της διαδικασίας οικοδόμησης ενός κοινωνικοπολιτικού σχεδίου με νομαδικό χαρακτήρα, εξετάζοντας παράλληλα τον αντίκτυπο της ιστορίας στις Βαλκανικές χώρες .
Ερχόμενες από δύο διαφορετικά πολιτισμικά και γεωγραφικά υπόβαθρα, οι καλλιτέχνες επιδιώκουν να γεφυρώσουν τα πολιτιστικά ιστορικά και καλλιτεχνικά κενά που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία δέκα χρόνια στα δυτικά Βαλκάνια.
Ως μέρος του residency προγράμματος οι καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν ένα φωτογραφικό βιβλίο για την παροχή φυσικού αρχείου της πολιτιστικής, πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης μέσα και γύρω από τα Βαλκάνια .
Πρόκειται για ένα αρχείο που επικεντρώνεται στις προσωπικές αλλαγές που ο ι φωτογράφοι είχαν υποστεί κατά τη διάρκεια των πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών των χωρών . Η παραγωγή του φωτογραφικού βιβλίου λειτουργεί ως τελικό συμπέρασμα αυτού του έργου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας διάλογος μεταξύ των χωρών καταγωγής αυτών των δύο καλλιτεχνών .
Η έκθεση αποτελεί πλατφόρμα συζητήσεων και ωθεί τον θεατή να δημιουργήσει διάλογο σ ε σχέση με την ιστορία και την προσωπική ταυτότητα. Μελετώντας τις έννοιες του
δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου, οι καλλιτέχνες δείχνουν την επίδραση των εξωτερικών συμβάντων στις αστικές πόλεις. Οι φωτογραφίες αντικατοπτρίζουν τη διαδικασία του πώς διαμορφώνεται μια ανθρώπινη ταυτότητα σε σχέση με τον δημόσιο χώρο.

Εγκαίνια : 18 Απριλίου
Διάρκεια : 19 Απριλίου – 20 Μαϊου