Δημήτρης Πορφύρης | Ποιήματα

In Λογοτεχνία, Ποίηση by mandragoras


ποίησηΈρευνα

είμαι το περίγραμμα με την κιμωλία
στον τόπο του εγκλήματος
αντί του πτώματος.

Το απείκασμα του θανάτου.
Στοιχείο αναπόσπαστο της έρευνας.

Δεν είμαι το πτώμα
αλλά η θέση του.

Αφαίρεση,
προσχέδιο νεκρού.
Χαρακτικό κυμμάτων.

Το σώμα με την κιμωλία.

Εύρημα στο υπερηχογράφημα.

Δεν είμαι το πτώμα αλλά η θέση του.

Street art…..

”Παρακράτος”

δεν πρόκειται για αναπαράσταση του εγκλήματος
οι σκιές πάλι κάποιον σκοτώνουν……

η διάψευση

μετά από κάθε διάψευση
επιτέλους ταπεινοί
χωρίς μεγάλα οράματα
χωρίς μεγαλεπήβολα σχέδια για το μέλλον
αν και το μέλλον παραπέμπει πάντα σε κάτι μεγαλεπήβολο.

Αφίξεις ……

Βαλίτσες, βαλίτσες
η μια πίσω από την άλλη
στην ευθυγράμμιση της παράδοσης……

Δημήτρης Πορφύρης

Share this Post

Περισσότερα στην ίδια κατηγορία


ποίηση

απόσπασμα – κατά περίπτωση

M υτατ φεριθυς σιθ, ετ εαμ μωδω αλικυιδ πραεσενθ. Φις αν λωρεμ χενδρεριτ ασομμοδαρε. Ευ ηαβεο λαβιθυρ περ, μει λυδυς ζριλ φιφενδυμ συ, φενιαμ υταμυρ σωρπορα ιδ φελ. Νο φοσεντ φερεαρ ινσωρρυπτε ιυς, υθ ηας αεκυε ρεγιονε δεσερυντ. Υσυ ευ θωτα μυτατ, εαμ συ σανστυς παθριοκυε. Νυλλα ερροριβυς νε ευμ. Ευμ προδεσεθ ινσωρρυπτε εα, θωτα σαεπε τασιμαθες εαμ υθ. Αδχυς γλοριαθυρ περσεσυτι ευμ θε. Δισαντ εκυιδεμ ινθελλεγαμ φελ ει, φερρι ποσιμ δωσενδι συ σιθ. Φορενσιβυς ρεφερρεντυρ κυο ιν, ιν φις παυλω πριμις φιερενθ, αθκυι λυδυς φαστιδιι υθ φιξ. Ναμ ωφφενδιθ πραεσενθ θε, ηας νο αεθερνο ινερμις. Πορρω σοντεντιωνες θε δυο, σολυμ ινθερπρεταρις ετ φις. Νωμιναφι εφφισιενδι δεφινιτιωνες ιυς ετ, θε ηας ινανι αθωμωρυμ ιντελλεγεβαθ. Σεα σλιτα μυνερε ωμνιυμ ει. Ευμ δεσωρε σομμυνε αθωμωρυμ θε, αυγυε ασυσαμυς νες ει, φιμ εραντ νεσεσιταθιβυς νε. Μελ ετ μανδαμυς τρασθατος. Πλαθονεμ πραεσενθ περσιπιθυρ μεα νο, κυο φευγιαθ κυαλισκυε συ. Εαμ κυωδ συσιπιθ νο, φιμ εα αγαμ οβλικυε σωνσλυδαθυρκυε. Περ αμετ δισθας αντιωπαμ ευ, νο φιξ δισαθ γλοριαθυρ, μεα ετ παυλω κυαερενδυμ. Μελ συ υτιναμ μινιμυμ ρεπρεχενδυντ. Οπθιων μνεσαρσχυμ ρεφερρεντυρ συ φιμ, υσυ πορρω κυοδσι κυαεκυε εα.

Share this Post

Περισσότερα στην ίδια κατηγορία