Μανώλης Αλυγιζάκης | ΕΛΙΓΜΟΙ (απαγγέλει ο ποιητής)

Το αμάξι σου στην κίνηση
του δρόμου οδηγούσες
σε ήχους και απόηχους
πανδαιμονίου, κι έστριψες
το τιμόνι σου δεξιά κι αριστερά
μια δυο φορές φιδάκια